love quotes in Urdu
loot kar anay walo 
khastiya jala kar u charaga nahi kartay